Skulekøyring

Voldaskisenter er dreve på dugnad, og det har det vore sidan oppstart. Vi er ca. 50 personar på uteteam, 45 personar på inneteam og ca. 10 andre personar tilknytt trakke- og driftsteam.

Volda skisenter ønskjer å vere «det familievennlege skisenteret» og har lagt til rette for dette med ein eigen familiebakke, i tillegg til storetrekket med sine nedfarter og trasear. På denne måten vil anlegget vårt vere perfekt for både skular, bedrifter, nybegynnerar og for dei vidarekomne. Begge trekka er tallerkentrekk.

Storetrekket er 880 m. langt og tek deg til toppen av Sandhornet (659 moh.)og har tre hovudløyper ned. Familiebakken er 300 m. lang og er tilpassa nybegynnerar og andre. I tillegg er det lysløyper og skiskytarstadion i umiddelbar nærleik. For dei ekstra spreke er Volda Skisenter også eit glimrande utgangspunkt for ein topptur til Melshornet (807 moh.).

Den tilknytta varmestova er nyleg oppussa (2019) og framstår i meget god stand. Her er det muligheit for kiosk, varme og eit dobesøk. Rundt varmestova er det i tillegg benkar, grillar og bålpanner om ein ønskjer å nytte dette.

Dei som ønskjer å nytte fasilitetane våre er velkomne til å ta kontakt. Vi ønskjer å få lagt til rette for dette på best mogleg måte for alle involverte partar. Vi ber om respekt for at vi treng litt tid på oss å planlegge med alle frivillige som må vere involvert i eit slikt arrangement.

Dette er folk som ofte tek seg fri frå jobben sin, brukar ferie eller avspasering eller er pensjonistar for å kunne halde ope for skular, bedrifter og andre. Å koordinere dette arbeidet tek tid, og likeins ber vi om at eventuelle avlysingar kjem minimum 48 timar før.

Vi ber dei som ønskjer å leige ta kontakt i god tid, minimum ei veke før, på epost: skulekjoring@voldaskisenter.no

Pris pr.elev er i sesongen 2020/2021: kr 200
Skileige: 100 kr