logo.png
Meny
 
 
 

logo.png

PRISAR 2020/2021

Korttype Born Vaksne Stud./honnør 
Dagskort      
Dagskort 300,- 380,- 345,- 
Dagskort familie*   850,-  
2 timarskort (ikkje kveld) 180,- 230,-  
3 timarskort (ikkje kveld) 235,- 300,-  
Enkeltturar og punktkort      
Enkelttur 40,- 50,-  
Punktkort (10 turar i heile anlegget, 20 turar i fam.bakken) 350,- 450,-  
Kveldskøyring      
Kveldskort 180,- 235,- 210,- 
Kveldskort familie*   500,-  
Sesongkort      
Sesongkort 3 000,- 3 800,- 3 150,- 
Sesongkort familie*   8 400,-  
Chipkort      
Chipkort 75,- 75,-  
Familietrekket      
Dagskort 160,- 160,- 160,- 
Kveldskort 140,- 140,- 140,- 
Sesongkort 1 050,- 1 050,- 1 050,- 
Spesielt      
Damekveldar/mandagar   300,-  
* Presisering familiekort      
Familiepakkane er for 2 vaksne og alle born under 18 år.
For familiemedlemmar på 18 år og 19 år er tillegget pr. person:
Dagskort 160,-    
Kveldskort 110,-    
Sesongkort  525,-    

Prisar for Alpepass finn de her. 

Presiseringar og vilkår

GENERELLE VILKÅR

 • Born under 8 år køyrer gratis ved kjøp av chipkort til kr. 75. 
 • Born: 8 - 17 år. Vaksen: 18 år og eldre. 
 • Born i 4. klasse i inneverande sesong køyrer gratis ved kjøp av chipkort til kr. 75  
 • Honnørrabatt gjeld frå fylte 67 år. Må syne gyldig identiteskort med bilete. 
 • For å få studentrabatt må gyldig studentbevis framsynast. Gjeld ikkje elevar i vidaregåande skule. 
 • Ved gløymd sesongkort må dags - eller kveldskort kjøpast. 
 • Punktkort må brukast innan 2 år frå kjøpsdato 
 • Det blir ikkje gitt erstatning ved driftsstopp t.d på grunn av dårleg ver, straumbrot, maskinfeil eller liknande. 
 • Alle skipass er personlege også innanfor familien og kan ikkje overdragast. 
 • Mista pass refunderast ikkje. 
 • Ingen refusjon på ubrukte skipass. Ingen returrettigheit. 
 • Ved misbruk eller mislighald i henhold til vilkår eller brudd på reglar for alpine bakkeregler kan skipass inndras. For familiar kan heile familien miste skipasset. 

Grupperabatt på alle kortprisar: 20 % for 20 personar eller meir. Bilettar må kjøpast samla. Gjeld ikkje Alpepass. 

 Volda, 01.01.2021

Parkering  
Parkering dagtid 50,-
Parkering kveldstid 40,-
Parkering sesongkort 600,-

 

Skiutleige
Leige Telemark/Alpint/Snowboard Snowblade Kun hjelm, sko eller stavar
Kveld 100,- 75,- 30,-
3 timar dag 100,- 75,- 30,-
1 dag 200,- 150,- 50,-
2 dagar 350,- 250,- 100,-
3 dagar 450,- 300,- 125,-
4 dagar 550,- 350,- 150,-
5 dagar 650,- 400,- 175,-
6 dagar 700,- 450,- 200,-
7 dagar 750,- 500,- 225,-

Dei som leiger skiutsyr må signere på leigekontrakt.
Dette gjerast når ein plukker ut utstyret.

I tillegg har vi noko utstyr til snowboard-bindingar til salgs.

Alpepass

  WEB-CAM
  Vêret
 
Sponsorar
          Volda Kommune
Tussa               
       

Kontaktinfo

Volda Skisenter AS
Postboks 108
6101 Volda

Tlf.: +47 70 07 84 00
E-post: post@voldaskisenter.no Powered By: Osberget CMS